AK Slávia UK Bratislava

Atletický klub Slávia UK Bratislava je klub s bohatou históriou a patrí medzi najúspešnejšie atletické kluby na Slovensku.

Atletický klub je zameraný na výkonnostnú a vrcholovú atletiku, práci s deťmi a mládežou a vyhľadávaniu talentov, čím prispieva k rozvoju atletiky na Slovensku. Neustále vychovávame množstvo skvelých atlétov a atlétok, ktorí svojimi výkonmi úspešne reprezentujú nielen atletický klub, ale aj Slovenskú republiku.

AKTUALITY

Podporte nás 2% z daní

Vážení rodičia a priatelia AK Slávia UK Bratislava.
 
Ďakujeme Vám, že nám pomáhate skvalitniť tréningové aktivity a podmienky detí a mládeže darovaním 2 - 3 % z daní
Zákon umožňuje darovať 2 - 3 % daní z príjmov neziskovej organizácii. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň aj tak odvediete štátu. Vaše 2 - 3 % použijeme v prospech Vašich detí.
Ako postupovať:
1. Ak ste zamestnanec a ročné zúčtovanie za Vás urobí zamestnávateľ - požiadať ho musíte do 15. 2. 2022, ktorý Vám potom dá Potvrdenie o zaplatení dane nasledovne:
 Obe tieto tlačiva , teda Vyhlásenie s Potvrdením od zamestnávateľa doručte do 30. 4. 2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2 - 3 % v prospech našej organizácie.

Atletický klub Slávia UK Bratislava
občianske združenie
Trnavská cesta 39, 831 04 Bratislava
IČO 42352703

Stanovy Slávia UK Bratislava, zápisnica a uznesenie z Valného zhromaždenia


Jn-Kotial-2-foto-SITA-Martin-Medansk-660x400jpg

JÁN KOŠTIAL (25. februára 1942 Bratislava) – popredný diaľkár, tréner prvej slovenskej majsterky Európy, organizátor, pedagóg a vedec

V mladosti popredný čs. diaľkár, neskôr telovýchovný pedagóg a vedecký pracovník (docent na FTVŠ UK v Bratislave, od roku 2008 na PF KU v Ružomberku), úspešný tréner a dodnes obetavý rozhodca, funkcionár a organizátor atletických podujatí. Kariéru začal v Slovane Bratislava (1957 – 1959, tréner Tibor Tašký), ako študent pražskej ITVŠ bol člen VŠ Praha (1960 – 1964, Jindřich Vacula), po návrate do Bratislavy Slávie SVŠT a (dodnes) Slávie UK; čs. majster 1964 v skoku do diaľky (745 cm), osobné rekordy: 100 m 10,8 (1964), 200 m 21,8 (1962), diaľka 745 (1964). Ako tréner doviedol Annu Chmelkovú-Blanárikovú ako prvú a dosiaľ jedinú slovenskú atlétku k zlatej medaile na letných ME (v Budapešti 1966 v behu na 400 m v čs. rekorde 52,9) a k štyrom čs. titulom (1964, 1966, 1968 a 1969). Trénoval aj slovenských šampiónov Jána Šaffu (400 m 1975), Viléma Medřického (400 m prek. 1975), Vladimíra Handla (diaľka 1982, 1983, 1989, 1990, 1991, trojskok 1985), Jozefa Holeša (diaľka 1986, 1987), Slavomilu Matúškovú (800 m 1975), Annu Pecháčkovú (100 m prek. 1978, 1979), Slavěnu Řehákovú (400 m prek. 1982 a 1983) či diaľkárku Ľubicu Huťanovú (627 cm v r. 1975). Autor alebo spoluautor viacerých učebníc a publikácií, člen redakčných rád časopisov Atletika (1985 – 1990) a Slovenská atletika (1996 – 1998). Ocenenie: Vzorný tréner (1967).

GRATULUJEME
VV Slávia UK Bratislava


Atletický klub Slávia UK Bratislava
občianske združenie
Trnavská cesta 39, 831 04 Bratislava
IČO 42352703