VV Slávia UK Bratislava gratuluje Monike Weigertovej a Šimonovi Bujnovi k miestenkám na ME 2019 v Glasgowe

foto: Jan Luky

Novinky z atletického klubu

52602386_3008790752479845_4116288998559711232_npng

AK SLÁVIA UK a 2% z dane - nižšie nájdete aktuálne informácie. 

AK Slavia UK je príjemcom 2 % , boli sme zaregistrovaní a zaradení do zoznamu prijimatelov podla§ 50 zákona o dani z príjmov č.595/2003 Z.z v znení noviel
Zamestnanec oznámí zamestnávatelovi písomne, že chce 2% venovať
Atletický klub Slavia UK Bratislava-Občianské združenie
Trnavská cesta 39
83104 Bratislava
IČO 42352703
IBAN SK6811000000002929899800
Tatra banka,a.s.

Zamestnávatel robí zúčtovani dane k 30.4,preto je potrebné to oznámiť zamestnávatelovi čím skôr
Fyzické osoby a právnické osoby,ktoré si robia daňové priznanie sami k 31.3.2019, uvedú tieto údaje do príslušnej kolonky daňového priznania.
Verím, že nám dáte 2%,plus robte prosím propagandu,pretože budeme mať zvýšené náklady
na nájom.

Rostislav Matoušek 

prezident AK Slávia UK


Vážení členovia atletického klubu, 
v priloženom dokumente nájdete aktuálnu tabuľku členov atletického klubu Slávia UK Bratislava, výšku členského príspevku a pridelenú odmenu pretekárom a trénerom. V prípade vyúčtovania odmeny Vás prosíme vybločkovať celú sumu odmeny, ďakujeme. 


Návrh nových stanov