Kontakty

Výkonný výbor AK Slávia UK Bratislava

Predseda: 

 Marco Adrien Drozda
 email: marcoadriendrozda@gmail.com
 mob.: +421 908 953 830

Podpredseda/tajomník:

 Peter Mitašík
 email: petermitasik196@gmail.com
 mob.: +421 904 659 655

Členovia výkonného výboru:

Lenka Krišková
Vladimíra Trulíková - marketing, sociálne siete
Révész Ferenc

Revízor:
Adrián Novosad

Adresa klubu:

Sídlo:
AK Slávia UK Bratislava

Univerzita Komenského v Bratislave
FTVŠ - Atletický štadión prof. KUCHENA
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9
814 69 Bratislava

Korešpondenčná adresa:
AK Slávia UK Bratislava 
Trnavská cesta 39
831 04 Bratislava
IČO: 42352703
DIČ: 2023965537

akslaviaukbratislava@gmail.com

Členstvo UKBLA v:

Slovenský atletický zväz (SAZ)

budova Domu športu
Junácka 6
831 04 Bratislava
Web: www.atletika.sk
E-mail: office@atletika.sk

Atletický zväz Bratislavy (AZB)

budova Domu športu
Junácka 6
831 04 Bratislava
E-mail: azb@atletika.sk