AK Slávia UK Bratislava

Atletický klub Slávia UK Bratislava je klub s bohatou históriou a patrí medzi najúspešnejšie atletické kluby na Slovensku.

Atletický klub je zameraný na výkonnostnú a vrcholovú atletiku, práci s deťmi a mládežou a vyhľadávaniu talentov, čím prispieva k rozvoju atletiky na Slovensku. Neustále vychovávame množstvo skvelých atlétov a atlétok, ktorí svojimi výkonmi úspešne reprezentujú nielen atletický klub, ale aj Slovenskú republiku.

AKTUALITY

Podporte nás 2% z daní

Vážení rodičia a priatelia AK Slávia UK Bratislava.
 
Ďakujeme Vám, že nám pomáhate skvalitniť tréningové aktivity a podmienky detí a mládeže darovaním 2 - 3 % z daní
Zákon umožňuje darovať 2 - 3 % daní z príjmov neziskovej organizácii. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň aj tak odvediete štátu. Vaše 2 - 3 % použijeme v prospech Vašich detí.
Ako postupovať:

  1. Ak ste zamestnanec a ročné zúčtovanie za Vás urobí zamestnávateľ - požiadať ho musíte do 15. 2. 2023, ktorý Vám potom dá Potvrdenie o zaplatení dane.
  2. Potom vyplňte toto Vyhlásenie o poukázaní 2 %.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2023 doručte obidve tlačivá (z bodu 2. a 3.) daňovému úradu. V prípade poslania tlačív poštou platí dátum z pečiatky na obálke
  1. Ak ste FO, ktorá si sama podáva daňové priznanie -  Na stránke Finančnej správy si zvoľte tlačivo na daňové priznanie typu A (príjmy zo zamestnania a dohôd) alebo tlačivo typu B (živnostníci). Súčasťou tlačiva je aj oddiel Vyhlásenie o poukázaní 2 %. Pri tlačive typu A je to oddiel VIII. na strane 5, pri tlačive typu B je to oddiel XII. na strane 11. Vyplňte do tohto oddielu naše údaje.
  2. Do 31. marca 2023 (prípadne do dátumu odloženého daňového priznania) doručte tlačivo daňovému úradu a uhraďte daň. V prípade poslania tlačív poštou platí dátum z pečiatky na obálke.
  1. Ak ste právnická osoba -  Pri vypĺňaní daňového priznania bude dôležitá VI. časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. 
  2. Ak ste v roku 2022 ako právnická osoba až do termínu na podanie daňového priznania v roku 2023 (zvyčajne do 31. 3. 2023) nedarovali financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (akejkoľvek organizácii), tak môžete poukázať iba 1 % z dane – v daňovom priznaní vyplníte v časti VI. kolónky 1, 2, 4 a 5. 
  3. Do 31. marca 2023 (prípadne do dátumu odloženého daňového priznania) doručte tlačivo daňovému úradu a uhraďte daň. 
  4. Ako právnická osoba môžete poukázať 1 % (2 %) aj viacerým prijímateľom. Platí však, že minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €


Atletický klub Slávia UK Bratislava

občianske združenie

Trnavská cesta 39, 831 04 Bratislava

IČO 42352703


*Ak ste v roku 2022 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžete poukázať až 3 % z odvedených daní. Musíte však od organizácie/prijímateľa dobrovoľníckej činnosti, pre ktorú/ktorého ste v roku 2022 dobrovoľnícky pracovali, získať potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Potvrdenie priložte k Potvrdeniu o zaplatení dane a k Vyhláseniu o poukázaní 2 % (3 %). Minimálne 40 hodín nemusíte odpracovať iba v prospech 1 organizácie, či jednotlivca – celkový počet môžete „vyskladať“ aj z práce pre viaceré organizácie.


Tréningové skupiny a časy tréningov:

Deti od 5 - 7 rokov (2015, 2016, 2017)

Trénerka - Sárka
Tréningy - Pondelok a streda 17:00 - 18:00

Deti od 8 - 9 rokov (2013, 2014)
Tréner - Adam
Tréningy - Pondelok a streda 17:00 - 18:00 

Deti od 10 - 11 rokov (2011, 2012)
Tréneri - Palo a Ali
Tréningy – Pondelok, streda, štvrtok 16:00 - 17:00 

Deti od 12 a viac rokov (2010 a viac)
Tréner – Marco
Tréningy – Pondelok, utorok, streda, štvrtok 16:00 - 17:30 

Kontaktné osoby:
Marco Adrien Drozda – 0908 953 830, marcoadriendrozda@gmail.com

Tréningy prebiehajú:
- Atletický štadión prof. Kuchena, FTVŠ UK v Bratislave, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava

vyhlasenie 2%_AK Slávia UK BA.pdf

Bratislavská latka 2022 - Jumperia a memoriály

Všetkých Vás srdečne pozývame na 22. ročník Bratislavskej latky, memoriál Romana Moravca a Jaromíra Šimoneka.
 Veríme, že sa stretneme v čo najväčšom počte, a odnesieme si z tejto akcie krásne športové zážitky! Tak si teda nezabudnite poznačiť dátum 10. februára 2023 do svojich kalendárov a prídite si zasúťažiť či podporiť šikovných atlétov. Tešiť sa môžete na nasledovné disciplíny:
60 m
60 m prekážky
skok do výšky
skok do diaľky
trojskok
vrh guľouStanovy Slávia UK Bratislava, zápisnica a uznesenie z Valného zhromaždenia


Jn-Kotial-2-foto-SITA-Martin-Medansk-660x400jpg

JÁN KOŠTIAL (25. februára 1942 Bratislava) – popredný diaľkár, tréner prvej slovenskej majsterky Európy, organizátor, pedagóg a vedec

V mladosti popredný čs. diaľkár, neskôr telovýchovný pedagóg a vedecký pracovník (docent na FTVŠ UK v Bratislave, od roku 2008 na PF KU v Ružomberku), úspešný tréner a dodnes obetavý rozhodca, funkcionár a organizátor atletických podujatí. Kariéru začal v Slovane Bratislava (1957 – 1959, tréner Tibor Tašký), ako študent pražskej ITVŠ bol člen VŠ Praha (1960 – 1964, Jindřich Vacula), po návrate do Bratislavy Slávie SVŠT a (dodnes) Slávie UK; čs. majster 1964 v skoku do diaľky (745 cm), osobné rekordy: 100 m 10,8 (1964), 200 m 21,8 (1962), diaľka 745 (1964). Ako tréner doviedol Annu Chmelkovú-Blanárikovú ako prvú a dosiaľ jedinú slovenskú atlétku k zlatej medaile na letných ME (v Budapešti 1966 v behu na 400 m v čs. rekorde 52,9) a k štyrom čs. titulom (1964, 1966, 1968 a 1969). Trénoval aj slovenských šampiónov Jána Šaffu (400 m 1975), Viléma Medřického (400 m prek. 1975), Vladimíra Handla (diaľka 1982, 1983, 1989, 1990, 1991, trojskok 1985), Jozefa Holeša (diaľka 1986, 1987), Slavomilu Matúškovú (800 m 1975), Annu Pecháčkovú (100 m prek. 1978, 1979), Slavěnu Řehákovú (400 m prek. 1982 a 1983) či diaľkárku Ľubicu Huťanovú (627 cm v r. 1975). Autor alebo spoluautor viacerých učebníc a publikácií, člen redakčných rád časopisov Atletika (1985 – 1990) a Slovenská atletika (1996 – 1998). Ocenenie: Vzorný tréner (1967).

GRATULUJEME
VV Slávia UK Bratislava


Atletický klub Slávia UK Bratislava
občianske združenie
Trnavská cesta 39, 831 04 Bratislava
IČO 42352703

Partneri AK Slávia UK Bratislava