Dokumenty

Členská schôdza AK Slávia UK Bratislava - 29.12.2023

Zápisnica zo zasadnutia Členskej schôdze AK Slávia UK Bratislava - 29.12.2023.pdf
Program zasadnutia Členskej schôdze AK Slávia UK Bratislava - 29.12.2023.pdf
ROKOVACÍ PORIADOK zasadnutia Členskej schôdze AK Slávia UK Bratislava - 29.12.2023.pdf
VOLEBNÝ PORIADOK Členskej schôdze AK Slávia UK Bratislava -29.12.2023.pdf

Dokumenty AK Slávia UK Bratislava

prihláška do klubu UKBLA.pdf

Prihláška do atletického klubu AK Slávia UK Bratislava  - 2023
- treba priniesť vyplnenú a podpísanú osobne trénerovi, prípadne poslať aj scan na mail marcoadriendrozda@gmail.com

Info k tréningom AK Slávia UK BA (september 2023).pdf
Podporte nás svojimi 2%
vyhlasenie 2%_AK Slávia UK BA.pdf

Vážení rodičia a priatelia AK Slávia UK Bratislava.
 
Ďakujeme Vám, že nám pomáhate skvalitniť  tréningové aktivity a  podmienky detí a mládeže darovaním 2 - 3 % z daní

Atletický klub Slávia UK Bratislava
občianske združenie
Trnavská cesta 39, 831 04 Bratislava
IČO 42352703

Stanovy AK Slávia UK Bratislava

Stanovy Slavia UK BA.pdf

Klubové rekordy