Kontakty

Výkonný výbor AK Slávia UK Bratislava

Predseda: 

  Miroslava Kažimirová

Podpredseda:

 Marco Adrien Drozda
 email: marcoadriendrozda@gmail.com
 mob.: +421 908 953 830

Členovia výkonného výboru:

Révész Ferenc
Alexandra Bartková

Revízor:
Adrián Novosad

Adresa klubu:

Sídlo:
AK Slávia UK Bratislava

Univerzita Komenského v Bratislave
FTVŠ - Atletický štadión prof. KUCHENA
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9
814 69 Bratislava

Korešpondenčná adresa:
AK Slávia UK Bratislava 
Trnavská cesta 39
831 04 Bratislava
IČO: 42352703
DIČ: 2023965537

akslaviaukbratislava@gmail.com